امروز: سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۸ /۷:۵۵ قبل از ظهر | برابر با: الثلاثاء 15 ربيع أول 1441 | 2019-11-12

سخنرانی استاد رائفی پور « انسان ۲۵۰ ساله »

۱۴ آبان ۱۳۹۸ – تهران – مسجد الاقصی

۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۷:۵۵

سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین جلسه ۸ »

۲۰ مهرماه ۱۳۹۸ – مسیر پیاده روی اربعین موکب مع امام المنصور عمود ۱۰۷۰

۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۷:۵۵

سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین جلسه ۹ »

۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ – مسیر پیاده روی اربعین موکب مع امام المنصور عمود ۱۰۷۰

۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۷:۵۵

سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین جلسه ۱۰ »

۲۲ مهرماه ۱۳۹۸ – مسیر پیاده روی اربعین موکب مع امام المنصور عمود ۱۰۷۰

۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۷:۵۵

سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین جلسه ۱۱ »

۲۳ مهرماه ۱۳۹۸ – مسیر پیاده روی اربعین موکب مع امام المنصور عمود ۱۰۷۰

۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۷:۵۵

سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین جلسه ۱۲ »

۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ – مسیر پیاده روی اربعین موکب مع امام المنصور عمود ۱۰۷۰

۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۷:۵۵

سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین جلسه ۱۳ »

۲۵ مهرماه ۱۳۹۸ – مسیر پیاده روی اربعین موکب مع امام المنصور عمود ۱۰۷۰

۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۷:۵۵

سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین جلسه ۱۴ »

۲۶ مهرماه ۱۳۹۸ – مسیر پیاده روی اربعین موکب مع امام المنصور عمود ۱۰۷۰

۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۷:۵۵

استاد رائفی پور « حقوق حیوانات در اسلام »

سحنرانی جنود عقل و جهل – ماه رمضان ۱۳۹۸ – تهران

۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۷:۵۵

استاد رائفی پور « جامعه ای که خودخواه شود »

سخنرانی شرح زیارت اربعین – موکب مع امام منصور ۱۳۹۷

۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۷:۵۵
Scroll to Top