محمد حسین حدادیان شهادت امام حسن عسکری۹۸مسجد جمکران-تسلیت بقیه الله

زمینه-شب شهادت امام حسن عسکری ۱۳۹۸ صحن مسجد جمکران-تسلیت بقیه الله العجل یا حجه الله-به فدای اشک و آه و شال مشکی تو آقا اومدم بگم کنارت تسلیت مهدی زهرا-حاج سعید حدادیان-mohamadhoseinhadadian-اینستاگرام محمد حسین حدادیان:mohamadhosein_h-کانال تلگرام محمدحسین حدادیان:buyesib_com

۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۴:۳۹

محمد حسین حدادیان ۳۰ صفر۹۸هیئت رزمندگان-اللهم صلی علی علی ابن موسی الرضا

زمینه امام رضا-شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ هیئت محبان فاطمه الزهرا رزمندگان غرب تهران-مهدیه امام حسن مجتبی-اللهم صلی علی علی ابن موسی الرضا یا ثامن الحجج-حاج سعید حدادیان-mohamadhoseinhadadian-اینستاگرام محمد حسین حدادیان:mohamadhosein_h-کانال تلگرام محمدحسین حدادیان:buyesib_com

۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۴:۳۹

محمد حسین حدادیان ۳۰ صفر۹۸هیئت رزمندگان-ایهاالغریب ایهاالغریب

شور و لطمه زنی-شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ هیئت محبان فاطمه الزهرا رزمندگان غرب تهران-مهدیه امام حسن مجتبی-ایهاالغریب السلام علیک یا شیب الخضیب-شور قتلگاهی-حاج سعید حدادیان-mohamadhoseinhadadian-اینستاگرام محمد حسین حدادیان:mohamadhosein_h-کانال تلگرام محمدحسین حدادیان:buyesib_com

۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۴:۳۹

محمد حسین حدادیان ۳۰ صفر۹۸هیئت رزمندگان-دنیا بی تو اسطوره آقا

شور و تک-شب ۳۰ صفر ۱۳۹۸ هیئت محبان فاطمه الزهرا رزمندگان غرب تهران-مهدیه امام حسن مجتبی-دنیا بی تو اسطوره آقا کم داره بی اسم تو عباس زمین غم داره دنیا داره میبینه ابوفاضل رو ایستاده تو دستاش یه پرچم داره-حاج سعید حدادیان-mohamadhoseinhadadian-اینستاگرام محمد حسین حدادیان:mohamadhosein_h-کانال تلگرام محمدحسین حدادیان:buyesib_com

۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۴:۳۹

محمد حسین حدادیان ۲۹ صفر۹۸هیئت رزمندگان-شبیه طشت غرق خون

زمینه امام حسن-شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸ هیئت محبان فاطمه الزهرا رزمندگان غرب تهران-مهدیه امام حسن مجتبی-شبیه طشت غرق خون داری دلمو خون میکنی بعد از ۴۰ سالم غمه کوچه رو پنهون میکنی-مادر جلو بچش زدن نداره-کوچه کرببلای تو بود روز عاشورای تو بود–حاج سعید حدادیان-mohamadhoseinhadadian-اینستاگرام محمد حسین حدادیان:mohamadhosein_h-کانال تلگرام محمدحسین حدادیان:buyesib_com

۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۴:۳۹

محمد حسین حدادیان ۲۹ صفر۹۸هیئت رزمندگان-سلام الله علیک یا معز المومنین آقا

شور امام حسن-شب ۲۹ صفر ۱۳۹۸ هیئت محبان فاطمه الزهرا رزمندگان غرب تهران-مهدیه امام حسن مجتبی-سلام الله علیک یا معز المومنین آقا-پیرهن مشکی به تن دارم حسینو از حسن دارم-میسازن یه حرم واست هنرمندای ایرانی میخونه آمدم ای شاه برای تو کریمخانی-حاج سعید حدادیان-mohamadhoseinhadadian-اینستاگرام محمد حسین حدادیان:mohamadhosein_h-کانال تلگرام محمدحسین حدادیان:buyesib_com

۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۴:۳۹

محمد حسین حدادیان ۲۸ صفر۹۸هیئت رزمندگان-مثل هر سال گرفتار رسیدم امت

زمینه و روضه-شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ هیئت محبان فاطمه الزهرا رزمندگان غرب تهران-مهدیه امام حسن مجتبی-مثل هر سال گرفتار رسیدم اما مشکلاتم تو همین چایی روضه حل شد-دلم من تنگ برای دهه اول شد-حاج سعید حدادیان-mohamadhoseinhadadian-اینستاگرام محمد حسین حدادیان:mohamadhosein_h-کانال تلگرام محمدحسین حدادیان:buyesib_com

۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۴:۳۹

محمد حسین حدادیان ۲۸ صفر۹۸هیئت رزمندگان-بیکران قهرمان عمه امام زمان

شور-شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ هیئت محبان فاطمه الزهرا رزمندگان غرب تهران-مهدیه امام حسن مجتبی-بیکران قهرمان عمه امام زمان فهیمه کامله خواهر ابوفاضله-هر نفس هر قدم با مدافعان حرم ذکر روز و شبم کشته مرده ی زینبم-حاج سعید حدادیان-mohamadhoseinhadadian-اینستاگرام محمد حسین حدادیان:mohamadhosein_h-کانال تلگرام محمدحسین حدادیان:buyesib_com

۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۴:۳۹

محمد حسین حدادیان ۲۸ صفر۹۸هیئت رزمندگان-بیکران قهرمان عمه امام زمان

شور-شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ هیئت محبان فاطمه الزهرا رزمندگان غرب تهران-مهدیه امام حسن مجتبی-بیکران قهرمان عمه امام زمان فهیمه کامله خواهر ابوفاضله-هر نفس هر قدم با مدافعان حرم ذکر روز و شبم کشته مرده ی زینبم-حاج سعید حدادیان-mohamadhoseinhadadian-اینستاگرام محمد حسین حدادیان:mohamadhosein_h-کانال تلگرام محمدحسین حدادیان:buyesib_com

۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۴:۳۹

محمد حسین حدادیان ۲۸ صفر۹۸هیئت رزمندگان-با ولای علی با دعای علی

شور-شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ هیئت محبان فاطمه الزهرا رزمندگان غرب تهران-مهدیه امام حسن مجتبی-با ولای علی با دعای علی حیدری کردی تو کوفه تو به جای علی-یاقاهر العدو یا والی الولی جانم به زینبت یا مرتضی علی-حاج سعید حدادیان-mohamadhoseinhadadian-اینستاگرام محمد حسین حدادیان:mohamadhosein_h-کانال تلگرام محمدحسین حدادیان:buyesib_com

۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۴:۳۹
Scroll to Top